Tefsir Nedir Meal Nedir Arasındaki Farklar

Hak Dini İslamın rehberi Kuranı Kerimin mealinin ve tefsirinin ne olduğunu nacizane kısaca inceleyelim. Bu yazımızda Tefsir Nedir Meal Nedir Arasındaki Farklar konulu makalemizi inceleyelim.

Tefsir Nedir Meal Nedir

Kısaca Tefsir Nedir

“fesr” veya “sefr” kelimelerinden türeyen tefsir kelimesi terim anlamı olarak yorum yorumlama anlamlarını karşılamaktadır. İslam dininde ise Kur’an-ı Kerim’in içinde bulunan sureleri ve ayetleri açıklayarak yorumlama ilmi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tefsir ilminde Kur’an Arapça  dil bilgisi kurallarından, bilimsel görüş ve teorilerden, dini kaynaklardan yararlanarak yorumlanmaktadır. Tefsir kelimesine eş değer olarak kullanılan başka bir kelime te’vildir. Tefsir ilmi ile ilgilenen ve tefsir yapan kişilere müfessir denilmektedir. İlahiyat dallarından Kur’an’ı yorumlama tarz ve yöntemleri üzerine incelemeler yapan dala tefsir usulü denilmektedir. Tefsirciler tarafından ilk müfessir Peygamber Efendimiz S.A.V. olarak kabul edilmektedir.

Kısaca Meal Nedir

Meal kelimesi ise terim olarak anlam kelimesi ile örtüşmektedir. Dinimizde ise Meal kelimesi Kur’an-ı Kerim’i birebir kelimesi kelimesine çevirme iddiası olmaksızın başka bir dile aktarmak demektir. Meal kelimesinin veya ayetinin bire bir değil yaklaşık olarak karşılığıdır.

Kur’an-ı Kerim ayetlerinin yorumlu olarak tercüme edilmesi meal; ayrıntılı olarak açıklanması ise tefsirdir. Bu iki kavram bu noktada birbirlerinden farklıdırlar.

Tefsirin Amacı Nedir

Tefsir ilminin amaçlarını; metnin içeriğini, tarzını belirlemek, Kur’anda bilinmeyen, anlaşılması zor olan kelime deyim gibi ifadeleri açıklamaya çalışmak, ayetlerde net manalara ulaşmak, şeriat ve fıkıh açısından kanun ve kurallar çıkarma, metafor ve Kur’anda geçen temsili konuşmaların altındaki düşüncelere ulaşmak ve açıklamak, Kur’anda geçen kıssaların açıklanması olarak sayabiliriz.

Tefsir Kendi Arasında Üçe Ayrılır

Rivayet tefsiri,

Dirayet (akıl) tefsiri,

İşari tefsir.

Rivayet tefsiri Peygamber, tabiin ve sahabeden aktarılan ve hadis külliyatlarında yer alan yorumlarıyla oluşturulan tefsirlere denir. Bu tefsir çeşidinin içerisinde çok sık olarak İslam öncesi dönem şairleri ve İsrailiyat rivayetlerine de yer verilmektedir.

İlginizi Çekebilir :  İşsizlik Nedir Nasıl Hesaplanır İşsizlik Türleri Ve Açıklamaları

Tefsir yapan müfessirin dil, konu, bağlam, amaç, sosyo kültürel ve çevre alanlarında sahip olduğu bilgi birikimini ve zihinsel faaliyetlerini ortaya çıkardığı tefsir çalışmalarına Dirayet tefsiri denilmektedir.

Kur’anı Kerim’in batini olarak tasavvufi yorumlara göre yapılan tefsirlere işari tefsir denilmektedir. Bu tefsir anlayışında Kur’anı Kerim’de ayetlerde görülen anlamlar dışında daha derin anlamlar bulundurduğu inancı vardır.

Tefsirlerin hepsinde müfessirin bilgi birikimi, seçimleri, ön kabulleri, zihinsel kapasitesi ve zihinsel kabiliyetlerini yansıtması doğal gelişen bir sonuçtur.

Meal Nedir

Yapılan tefsirlerin hepsinde müfessirin önden kabul ettiği durumlar, seçimleri, bilgi birikimi ve eğilimleri, akli kapasitesi ve kabiliyetlerinin tefsire yansıtılması normal bir durumdur. Tefsir yapılırken kullanılacak ifadeler akait ve kelam açısından değerlendirilerek ortaya çıkartılır.

Tefsirin sahip olduğu birçok ekol bulunmaktadır. Tefsir ekollerini; Şii Tefsir, Sünni Tefsir, Mutezile Tefsiri, Ahmediyye ve Sufi Tefsirler, Bilimsel Yaklaşımlar, Kur’ancılık, Fıkhi tefsirler, Felsefi yaklaşımlar, Zahirilik olarak sıralayabiliriz.

Tefsirlerde bilimsel açıdan yansızlık veya objektif bir bakış olduğunu söyleyebilmek çok zordur. Tefsir ilminde ayrıca geleneksel tefsircilerde çok rastlanmayan mitoloji, antropoloji ve bilim tarihi gibi konulardaki bilgi birikimi bazı ifadelerin anlaşılarak açıklanması için önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde çok sayıda Türkçe yazılmış tefsir ve başka dillerden Türkçe’ye çevrilmiş tefsir kaynakları mevcuttur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ