Fıkıh Nedir Dayandığı Temeller Ve Fıkıh İlminin Kısımları

Fıkıh İslam hukuku demektir. Müslüman bir kimsenin ameli açıdan lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi anlamına gelmektedir.. Bu yazımızda Fıkıh Nedir Dayandığı Temeller Ve Fıkıh İlminin Kısımları konulu makalemizi inceleyelim.

Fıkıh Nedir

Fıkıh Nedir

Kökeni arapça olan bir kelimedir. Bir şeyi ayrıntıyla bilmektir. Müslümanı ameli yönden ilgilendiren konuları ayrıntı ile bilmesidir. Kur’an-ı Kerim, Hadis, Kıyas ve İcma olarak dört temele dayandırılmaktadır. Bir konu hakkında bir ayet bulunuyorsa bu ayet esas alınmaktadır. Eğer Kur’an-ı Kerim’de bulunmuyorsa sahih olan hadislere bakılmaktadır. Eğer bunların hiçbirinde bulunamazsa o zaman kıyas usulüne uyulmaktadır.

Kıyas Usulü Nedir

Kıyas usulü bir mesele hakkında ayet ve hadislerden bilgi alınamıyorsa benzer ayet ve hadislere başvurulmasıdır. Benzer ayet ve hadis esas alınarak konunun genelleştirilmesi demektir. Kıyas usulü de olmazsa, icmaya başvurulmaktadır.

İcma Nedir

İcma ise bir mesele hakkında halkın isteğinin esas alınmasıdır. İcma esasında halkın isteğinin Kur’an ve hadislere aykırı olmamasına dikkat edilir.

Fıkıhın dört temel esasının yanında istihsan, ıstıhlah, örf ve maslahat uygulamaları bulunmaktadır.

Fıkıh; ince anlayış, idrak ve amacı anlamak olarak ilerleyen bir ilimdir. Bilim açısından fıkıh İslam Hukuku olarak kabul edilmektedir. Fıkıhın tanımını iki mezhep farklı şekilde yapmaktadır.

Hanefi mezhebine göre fıkıh; bireyin ameli bakımından lehinde ve alehine olanları ustalıkla bilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Şafii Mezhebine göre ise eylem ve şeriat hükümlerini açıklayıcı delillerden yola çıkarak tanımak ve bilmek olarak tanımlanmaktadır.

Fıkıh İlminin Kısımları

Fıkıh ilmi dört kısma ayrılmaktadır; İbadet, Münakehat, Muamelat ve Ukubat.

İbadet bölümü beşe ayrılmaktadır; Namaz, oruç, hac, zekat ve cihat.

Münakehat bölümünün İslam aile hukukunu temel alan alt dalları vardır. Evlenme, boşanma, nafaka gibi konular münakehat bölümünde işlenmektedir.

İlginizi Çekebilir :  Kefir Nasıl Yapılır Evde Pratik Kefir Yapımı Tarifi

Muamelat bölümü Müslümanların sosyal hayatlarında karşılıklı ilişkilerini düzenleyen hukuk kaideleridir. Alışveriş, Miras gibi alt başlıkları bulunmaktadır.

Ukubat bölümünde İslam dininde suç olan eylemlerin karşılığı olan cezalar işlenmektedir. Bu cezalara “had” denilerek altı başlıkta incelenmektedir; kısas, sarhoşluk, hırsızlık, zina, iftira, riddet.

Fıkıh İlmi

Fıkıh ilmi İslamiyetin ilk yıllarında islam ile ilgili bütün çalışma ve tartışmaları kapsamaktaydı. Hicri 1. Asırda sadece ameli konulara has kılınarak bir ilim halini almıştır. Fıkhi usul dinde hüküm verebilecek olan müçtehidin şer i hükümleri açıklayıcı deliller ile bağdaştırarak çıkardığı kuralların hepsidir. Fıkhi usulü açısından bilinen ilk eser hicri 2. Yüzyılda İmam Şafi tarafından yazılan Er-Risale fil-Usul eseridir.

Dinin gerektirdiklerini yerine getirmek için fıkıh bilgisini öğrenmek ve kavramak Müslüman kimse için önem teşkil etmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ