Ergonomi Nedir Ve Çalışma Şartlarında Ergonominin Önemi

Ergonomi, en genel tanımı ile fiziki şartların ve çevrenin insan vücuduna ve kullanımına uygunlaştırma süreci olarak adlandırabiliriz. Bu yazımızda Ergonomi Nedir Ve Çalışma Şartlarında Ergonominin Önemi konulu makalemizi inceleyelim.

Ergonomi Nedir

Ergonomi Nedir

Ergonomi Yunanca kökeninden gelen Ergon= çalışma – iş, Nomos= kural – yasa, kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkan bir sözcüktür. Ergonomi insanların fiziksel yapısını ve psikolojik davranışlarını inceleyerek iş ve insanın uyumunu konu alan iş bilimidir.

Ergonominin Etkileşimde Olduğu Alanlar

Ergonomiyi sadece teknik bir alan ya da mühendislik ile ilgili bir sistem olarak düşünmek ise en büyük yanılgılardan biridir. Ergonomi, insanların günlük hayatta kullandıkları ürün, ekipman, yöntem ve kısaca söylemek gerekirse bütün çevresi ile iletişimlerine odaklıdır. Ergonomi çok geniş bir alanı kapsar ve aşağıdaki bölümler ile sıkı etkileşim içerisindedir.

  • Anatomi,
  • Antropometri,
  • Biyoloji,
  • Fizyoloji,
  • İstatistik,
  • Mimarlık,
  • Mühendislik
  • Psikoloji,
  • Sosyoloji,

Anatomi Nedir

Anatomi, Yunanca Ana= içinden, Tome= kesmek kelimelerinden meydana gelmiştir. Anatomi, canlıların vücut iç yapısını, şeklini, vücudu oluşturan organları ve yapısal ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Antropometri Nedir

Antropometri, Yunanca Antropos= insan, Metrikos= ölçüm kelimelerinden meydana gelir. İnsan vücudunun ölçümlendirilip karşılaştırılma yapılarak fiziksel insan tiplerinin saptamaya yönelik çalışmalar yapan bilim dalıdır.

Biyoloji Nedir

Biyoloji, Yunanca Bios= yaşam, Logos= bilim kelimelerinde türemiştir. Canlıların hayatlarını ve yaşam evrelerini, birbirleri ile ve diğer çevresel faktörler ile etkileşimlerini inceleyen canlı bilimidir.

Fizyoloji Nedir

Fizyoloji, Yunanca Physis= doğa, Logos=bilim kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. En genel tanımı ile Canlıların organ, hücre ve dokularının işlevlerini inceleyen ve bu işlevleri nasıl yaptığını inceleyen bilim dalıdır.

İstatistik Nedir

İstatistik, bir hüküm çıkarmak üzere belirli bir amaç için veriler toplayan, toplanan bu verileri analiz ederek tablo ve grafikler yardımıyla özetleyen ve bu sayede karar verme sürecimizi kolaylaştıran bilim dalıdır.

Mimarlık Nedir

Mimarlık, en genel ve kısa tabiri ile insanlar için fiziksel yapılar tasarlayan bilim ve sanat dalıdır. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yapılar tasarlayan ve bu yapılar içerisinde sağlıklı, konforlu ve daha iyi şartlarda yaşamasını ilke edinerek projeler geliştiren bir alandır.

İlginizi Çekebilir :  Yüzme Sporu Nedir Ve Yüzme Stilleri Nelerdir

Mühendislik Nedir

Mühendislik, İnsanların fiziksel ihtiyaçlarını geometri ve matematik gibi fen bilimleri yardımı ile doğanın sunduğu imkanları insanlık yararına kullanmak için çalışan, tasarlayan ve uygulayan bilim dalıdır. Kendi içerisinde birçok alt dalları bulunur.

Psikoloji Nedir

Psikoloji, insanların davranışlarını, zihinsel kavramlarını ve bunların altındaki etmenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile düşünme, davranış, metafiziksel etkenleri ve zihinsel faaliyetleri merkezine almış Ruh Bilimidir.

Sosyoloji Nedir

Sosyoloji, insan yaşamını, birey ve toplumun etkileşimlerini inceler. İnsan topluluklarının davranışlarını araştırmalar yaparak yönlendirme faaliyetlerinde bulunan Toplum Bilimi olarak tanımlayabiliriz.

Ergonominin Temel Amacı Nedir

Ergonominin temel amacı, çalışan kişilerin kendilerine özgü kabiliyetlerini maksimum şekilde kullanarak yeteneklerine en uygun işe yerleştirmek ve alabileceği en yüksek performansa ulaştırmaktır. Daha sade ve akılda kalıcı bir tanımlama isterseniz şöyle diyebiliriz. Ergonomide esas olan, maksimum verimlilik minimum yorgunluktur. Burada konuyu sadece daha fazla iş verimi olarak görmek yanlış olur. Bedensel sağlık ve psikolojik anlamında bir bütünlük sağlama süreci olarak görülmelidir.

Ergonominin Amacı

Çalışma Şartlarında Ergonominin Önemi

Ergonominin önemi ilk olarak insan sağlığını korumaktan geçmektedir. Aslında alınan bir tedbirin yerinde uygulanması demekte doğru olacaktır. Ergonominin doğru uygulanması ve uygun şartların sağlanması çalışanın sağlığını koruyacağı gibi aynı zamanda verimliliğini de arttıracaktır. Endüstriyel ergonomi dediğimiz kavram çalışan için, sağlık ve güvenliğinin yükselmesi ile birlikte moralinin de büyük ölçüde artmasını sağlayan bir kaynaktır. Çalışanların morali yüksek olduğu zaman artacak olan ilk şey ise kalite, üretkenlik ve rekabet edilebilirlik olacaktır.

Ergonomi

Ergonominin İş Yerinde Uygulanışı

Ergonomi sistemsel bir yaklaşımla iş yerine uygulandığı takdirde insan ve makine arasındaki ilişkiyi düzenlemekle sorumludur diyebiliriz. Örnek verecek olursak fabrikalarda bant sisteminde çalışan bir işçinin işini daha az yorgunlukla fakat daha hızlı ve güvenli yapmasını sağlayan sistemi ergonomi kuralları belirlemektedir. Başka bir örnekle, ofiste sürekli bilgisayar başında oturan bir çalışanın görüş açısı, oturma düzeni ve el-kol hareketlerinin rahatlığı onun verimini arttıracak şekilde olmalı ve daha sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlayan ergonomi kurallarına uyulmalıdır. Çevresel ergonomide esas olan yorgunluk seviyesini azaltmaktır. Isı, ışık, gürültü, titreşim vb. fiziksel ergonominin ana konularını oluşturmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ